Mašina Delija, Dina, & Dunja Holcer. " Aktivnosti hrvatskih narodnih knjižnica na Facebooku u uvjetima proljetnog lockdowna 2020.." Vjesnik bibliotekara Hrvatske [Online], 64.1 (2021): 95-110. Web. 22 Lis. 2021