Mašina Delija, Dina, I Holcer, Dunja. " Aktivnosti hrvatskih narodnih knjižnica na Facebooku u uvjetima proljetnog lockdowna 2020." Vjesnik bibliotekara Hrvatske [Online], Svezak 64 Broj 1 (24 Svibanj 2021)