Mašina Delija, D.; D. Holcer. Aktivnosti hrvatskih narodnih knjižnica na Facebooku u uvjetima proljetnog lockdowna 2020.. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 64, 1(2021) , 95-110. doi:10.30754/vbh.64.1.859