Zajec, M., & Batur, M. (2021). Zapisnik 45. izborne Skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 64(1), 355-362. Posjećeno na https://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/880