Admin, A. (2021). Zaključci 45. skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva (2020.). Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 64(1), 363-366. Posjećeno na https://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/881