Mučnjak, Dorja. " Dobitnici Nagrade „Eva Verona“ na 45. skupštini Hrvatskoga knjižničarskog društva" Vjesnik bibliotekara Hrvatske [Online], Svezak 64 Broj 1 (25 Svibanj 2021)