Mučnjak, D. Dobitnici Nagrade „Eva Verona“ na 45. skupštini Hrvatskoga knjižničarskog društva. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 64, 1(2021) , 385-389. Dostupno na: https://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/884