admin, a. Prijedlog Ocjenjivačkog odbora za dodjelu Kukuljevićeve povelje za 2020. godinu. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 64, 1(2021) , 391-398. Dostupno na: https://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/885