Grobenski-Grgurić, A. (2021). Izvješće o radu Etičkog povjerenstva Hrvatskoga knjižničarskog društva: za razdoblje 01. 09. 2019. – 31. 08. 2020.. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 64(1), 401-402. Posjećeno na https://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/887