Grobenski-Grgurić, Astrid. " Izvješće o radu Etičkog povjerenstva Hrvatskoga knjižničarskog društva: za razdoblje 01. 09. 2019. – 31. 08. 2020." Vjesnik bibliotekara Hrvatske [Online], Svezak 64 Broj 1 (25 Svibanj 2021)