Grobenski-Grgurić, A. Izvješće o radu Etičkog povjerenstva Hrvatskoga knjižničarskog društva: za razdoblje 01. 09. 2019. – 31. 08. 2020.. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 64, 1(2021) , 401-402. Dostupno na: https://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/887