Petr Balog, K. (2021). Uvodna riječ. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 64(1), XI-XII. Posjećeno na https://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/890