Petr Balog, Kornelija. " Uvodna riječ" Vjesnik bibliotekara Hrvatske [Online], Svezak 64 Broj 1 (25 Svibanj 2021)