Kraljić, Dina. " Knjižnični prostori, programi i usluge za srednjoškolce u gradu Čakovcu" Vjesnik bibliotekara Hrvatske [Online], Svezak 64 Broj 2 (30 Prosinac 2021)