Kraljić, D. Knjižnični prostori, programi i usluge za srednjoškolce u gradu Čakovcu. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 64, 2(2021) , 301-324. doi:10.30754/vbh.64.2.896