Pauman Budanović, M., & Žumer, M. (2021). Normativna kontrola djela i izraza. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 64(2), 85-106. doi:10.30754/vbh.64.2.902