Pauman Budanović, Mihela, & Maja Žumer. " Normativna kontrola djela i izraza." Vjesnik bibliotekara Hrvatske [Online], 64.2 (2021): 85-106. Web. 15 Kol. 2022