Pauman Budanović, Mihela, I Žumer, Maja. " Normativna kontrola djela i izraza" Vjesnik bibliotekara Hrvatske [Online], Svezak 64 Broj 2 (30 Prosinac 2021)