Pauman Budanović, M.; M. Žumer. Normativna kontrola djela i izraza. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 64, 2(2021) , 85-106. doi:10.30754/vbh.64.2.902