Jelušić, S. (2021). Emir Vajzović, Mario Hibert, Lejla Turčilo, Vuk Vučetić, Lamija Silajdžić. Informacijska i medijska pismenost: Dizajn učenja za digitalno doba. Sarajevo: Fakultet političkih nauka, 2021.. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 64(2), 505-507. Posjećeno na https://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/914