Jelušić, S. 2021 Pro 30. Emir Vajzović, Mario Hibert, Lejla Turčilo, Vuk Vučetić, Lamija Silajdžić. Informacijska i medijska pismenost: Dizajn učenja za digitalno doba. Sarajevo: Fakultet političkih nauka, 2021.. Vjesnik bibliotekara Hrvatske. [Online] 64:2