Jelušić, Srećko. " Emir Vajzović, Mario Hibert, Lejla Turčilo, Vuk Vučetić, Lamija Silajdžić. Informacijska i medijska pismenost: Dizajn učenja za digitalno doba. Sarajevo: Fakultet političkih nauka, 2021." Vjesnik bibliotekara Hrvatske [Online], Svezak 64 Broj 2 (30 Prosinac 2021)