Jelušić, S. Emir Vajzović, Mario Hibert, Lejla Turčilo, Vuk Vučetić, Lamija Silajdžić. Informacijska i medijska pismenost: Dizajn učenja za digitalno doba. Sarajevo: Fakultet političkih nauka, 2021.. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 64, 2(2021) , 505-507. Dostupno na: https://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/914