Katanović Babić, Andrea. " Luca Matić." Vjesnik bibliotekara Hrvatske [Online], (2022): 477-478. Web. 15 Kol. 2022