Katanović Babić, Andrea. " Luca Matić" Vjesnik bibliotekara Hrvatske [Online], (27 Svibanj 2022)