Dukić, D. (2022). Plagiranje u digitalnom dobu: znanja i ponašanja studenata Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 65(1), 251-272. doi:10.30754/vbh.65.1.927