Dukić, Darko. " Plagiranje u digitalnom dobu: znanja i ponašanja studenata Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku" Vjesnik bibliotekara Hrvatske [Online], Svezak 65 Broj 1 (9 Svibanj 2022)