Dukić, D. Plagiranje u digitalnom dobu: znanja i ponašanja studenata Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 65, 1(2022) , 251-272. doi:10.30754/vbh.65.1.927