Elektronička knjiga i elektronički čitač i kao nova usluga : iskustva i perspektive

Main Article Content

Marina Lončar

Article Details

Citiranje
Lončar, M. Elektronička knjiga i elektronički čitač i kao nova usluga : iskustva i perspektive. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 56, 3(2013) . Dostupno na: https://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/165/160
Rubrika
Članci