Svezak – stručni časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja

Main Article Content

Zorka Renić
Silvija Perić

Article Details

Citiranje
Renić, Z.; S. Perić. Svezak – stručni časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 56, 3(2013) . Dostupno na: https://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/172/167
Rubrika
Članci