Putokaz za izradu hrvatskih smjernica za knjižnične usluge za osobe koje ne mogu čitati standardni tisak

Main Article Content

Amelija Žulj
Dunja-Marija Gabriel
Ljiljana Sabljak

Article Details

Citiranje
Žulj, A.; D. Gabriel; L. Sabljak. Putokaz za izradu hrvatskih smjernica za knjižnične usluge za osobe koje ne mogu čitati standardni tisak. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 56, 3(2013) . Dostupno na: https://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/174/169
Rubrika
Članci