Usluga e-Građani u Knjižnicama grada Zagreba

Main Article Content

Ivana Faletar Horvatić
http://orcid.org/0000-0002-8821-4323
Ivana Radenović
Zdenka Sviben

Article Details

Citiranje
Faletar Horvatić, I.; I. Radenović; Z. Sviben. Usluga e-Građani u Knjižnicama grada Zagreba. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 60, 1(2017) . doi:10.30754/vbh.60.1.540
Rubrika
Članci