Analiza produktivnosti autora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayerau Osijeku u razdoblju od 2011. do 2015. godine

Main Article Content

Ivana Šuvak-Pirić
Iva Arači
Mirna Šušak Lukačević
Svjetlana Mokriš
Sanda Hasenay

Article Details

Citiranje
Šuvak-Pirić, I.; I. Arači; M. Šušak Lukačević; S. Mokriš; S. Hasenay. Analiza produktivnosti autora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayerau Osijeku u razdoblju od 2011. do 2015. godine. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 60, 1(2017) . doi:10.30754/vbh.60.1.547
Rubrika
Članci