Središnji odjel Gradske knjižnice Rijeka: izazovi rada na dvije adrese (perspektiva korisnika i knjižničara)

Main Article Content

Ljiljana Črnjar
Vesna Kurilić
Milka Šupraha-Perišić

Article Details

Citiranje
Črnjar, L.; V. Kurilić; M. Šupraha-Perišić. Središnji odjel Gradske knjižnice Rijeka: izazovi rada na dvije adrese (perspektiva korisnika i knjižničara). // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 60, 1(2017) . doi:10.30754/vbh.60.1.548
Rubrika
Članci