Otkup knjiga Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta – Utjecaj na izgradnju knjižnog fonda Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek u razdoblju od 1998. do 2013.

Main Article Content

Ljiljana Siber
Srđan Lukačević

Sažetak

Rad predstavlja istraživanje o važnosti, udjelu i utjecaju otkupa Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta na izgradnju fonda Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek. Prvi dio sadrži teorijska razmatranja temeljena na stručnim standardima, načelima vezanim uz izgradnju zbirki, potrebama korisnika, dostupnosti pisane riječi te utjecaju otkupa na promicanje i stvaranje kulture čitanja. Nadalje se u teoriji daje kratak povijesni prikaz primjene otkupa dvaju ministarstava kao jednog od načina nabave građe za knjižnice.


Drugi dio rada daje analizu otkupljene građe tijekom istraživanoga razdoblja u kojem su prikazani podaci o knjigama namijenjenim odraslim korisnicima, kao i onim namijenjenim djeci. Uz statističke smo podatke utvrdili brojne pozitivne, ali i znatne negativne aspekte poslovanja Knjižnice promatrane u perspektivi otkupa knjiga od strane dvaju ministarstava.

Article Details

Citiranje
Siber, L.; S. Lukačević. Otkup knjiga Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta – Utjecaj na izgradnju knjižnog fonda Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek u razdoblju od 1998. do 2013.. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 60, 2-3(2017) . doi:10.30754/vbh.60.2-3.578
Rubrika
Članci