Potencijal suradnje nakladnika i knjižnica mapiranje ONIX-a u MARC21 i UNIMARC

Main Article Content

Jakov Marin Vežić
http://orcid.org/0000-0003-0592-1717

Sažetak

Cilj. Članak će istražiti u kojoj je mjeri moguće mapirati podatke iz ONIX-formata u formate MARC21 i UNIMARC. Članak će tako ponuditi tablicu mapiranja najčešćih metapodataka pri opisivanju knjiga, uz objašnjenja mapiranja. Razina mjere mogućnosti mapiranja pokazat će je li moguće implementirati mapiranje u poslovanje i suradnju nakladnika i knjižnica.


Metodologija. Za potrebe mapiranja bit će prikazan skraćeni ONIX-zapis koji sadrži česte oznake u upotrebi u ONIX-u. Navedeni zapis, odnosno oznake metapodataka zatim će se mapirati u pripadajuća polja i potpolja formata MARC21 i UNIMARC.


Rezultati. Iz tablice mapiranja jasno je vidljivo kako je u velikom broju slučajeva moguće pronaći ekvivalent ONIX-metapodatka u formatima MARC21 i UNIMARC. Često je i slučaj da sva tri formata koriste ISO-standarde za opisivanje određenih vrijednosti poput jezika ili države.


Praktična primjena. Članak može poslužiti nakladnicima i knjižnicama kao uputa za mapiranje specifičnih metapodataka iz ONIX-a u MARC21 ili UNIMARC. Posebno može poslužiti kao pomoć pri izradi potencijalnih alata za mapiranje u knjižnicama.


Vrijednost. Mapiranja ONIX-a u MARC21 već su provedena u više navrata, ali nedostaje istraživanja o mapiranju ONIX-a u UNIMARC. U članku se provodi mapiranje u oba formata, što zatim pruža i uvid u usporedbu jednostavnosti ili kompleksnosti mapiranja u MARC21 ili UNIMARC. Članak pruža prvo mapiranje ONIX-a za knjige, verzije 3.0.4., u UNIMARC.

Ključne riječi

ONIX, MARC, mapiranje, nakladnici, knjižnice

Article Details

Citiranje
Vežić, J. Potencijal suradnje nakladnika i knjižnica. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 61, 1(2018) , 531-553. doi:10.30754/vbh.61.1.626
Rubrika
Članci

Reference

1. 246 - Varying Form of Title (R). URL: https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd246.html [citirano: 2018-03-31]
2. About EDItEUR. URL: http://www.editeur.org/2/About/#Intro [citirano: 2018-03-31]
3. An Introduction to ONIX for Books. URL: http://www.bic.org.uk/files/pdfs/090721%20intro%20to%20onix%20rev.pdf [citirano: 2018-03-31]
4. Bell, Graham. ONIX 3.0 Raises Standard for Ebook Metadata. URL: http://www.bookbusinessmag.com/article/publishers-switch-from-onix-21-onix-30/all/ [citirano: 2018-03-31]
5. Debus-López, K.; Williamson, D.; Saccucci, C.; Williams, C. Bringing Publisher Metadata Directly to the Library. // Library Resources & Technical Services 56, 4(2012)., 266-279. DOI: http://dx.doi.org/10.5860/lrts.56n4.266
6. Galvão, R.M.; Cordeiro, M.I. UNIMARC – Understanding the past to envision future. URL: https://www.ifla.org/past-wlic/2012/92-galvao-en.pdf [citirano: 2018-03-31]
7. Godby, C.J. A Crosswalk from ONIX Version 3.0 for Books to MARC 21., str. 13. URL: https://www.oclc.org/content/dam/research/publications/library/2012/2012-04.pdf [citirano: 2018-03-31]
8. Golub, K; Jelušić, S.; Radovanlija-Mileusnić, S.; Pavelić, D. Mogućnosti primjene zapisa Dublin Core, ONIX i UNIMARC u mrežnim knjižarama u Hrvatskoj. URL: http://koraljka.info/publ/2003AKM.pdf [citirano: 2018-03-31]
9. Kirasić, D. XML tehnologija i primjena u sustavima procesne informatike. URL: http://www.ieee.hr/_download/repository/mipro_xml_tekst.pdf [citirano: 2018-03-31]
10. License to use EDItEUR's standards. URL: http://www.editeur.org/files/about/EDItEUR%20IPR%20licence%20v07%20-%2030-11-11%20-%20LKS%20Amends%20III%20-%20MC.pdf [citirano: 2018-03-31]
11. Machala, L. Novi pristup nakladnicima pri izradi predpublikacijskih zapisa CIP. // Knjižnice: kamo i kako dalje? : knjižnične zbirke i usluge : knjižnice i istraživački podatci : pozicioniranje knjižnica i knjižničara : zbornik radova / 14. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica, [Lovran, 13.-16. svibnja 2015.] / uredile Dina Mašina i Kristina Kalanj. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2017. Str. 58.-71.
12. MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media. URL: https://www.loc.gov/marc/specifications/specrecstruc.html [citirano: 2018-03-31]
13. MARC21 format for bibliographic data. URL: https://www.loc.gov/marc/bibliographic/ [citirano: 2018-03-31]
14. ONIX Code Lists Issue 36, January 2017. URL: http://home.bic-media.com/onix_info/2-1-4/codelists/onix-codelist-15.htm [citirano: 2018-03-31]
15. ONIX for Books: Implementation and Best Practice Guide. URL: http://www.hanmoto.com/pub/onix/ONIX_for_Books_Global_Best_Practice_3.0.2.html [citirano: 2018-03-31]
16. ONIX for books: Product Information Message: How to send product information updates in ONIX 3. URL: http://www.editeur.org/files/ONIX%203/ONIX_Books_Block_Updates_3.0.pdf [citirano: 2018-03-31]
17. ONIX overview. URL: http://www.editeur.org/83/Overview/ [citirano: 2018-03-31]
18. ONIX. URL: http://www.editeur.org/8/ONIX/ [citirano: 2018-03-31]
19. Release 3.0 downloads. URL: http://www.editeur.org/93/Release-3.0-Downloads/ [citirano: 2018-03-31]
20. Seikel, M.; Steele, T. How MARC Has Changed: The History of the Format and Its Forthcoming Relationship to RDA // Technical Services Quarterly 23, 3(2011), 322-334. DOI: https://doi.org/10.1080/07317131.2011.574519
21. The ONIX Odyssey. URL: https://web.archive.org/web/20060315205057/http://www.publishingtrends.com/copy/0210/0210onix.html
22. Thompson, C. How to Use and Read ONIX Book Files: Getting the most out of your metadata. URL: https://storyfit.com/blog/onix-metadata-how-to/ [citirano: 2018-03-31]
23. UNIMARC : skraćeni bibliografski format. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2009.
24. Wrigley, A. We need your input: ORCID in book workflows, 2016. URL: https://orcid.org/blog/2016/07/29/we-need-your-input-orcid-book-workflows [citirano: 2018-03-31]
25. XML Syntax Rules. URL: https://www.w3schools.com/xml/xml_syntax.asp [citirano: 2018-03-31]