Dva desetljeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice na mreži izgradnja, razvoj, dostupnost i dugotrajno očuvanje

Main Article Content

Breza Šalamon-Cindori
Daniela Živković

Sažetak

Cilj. Radom će se utvrditi dostupnost i stupanj očuvanja prostora Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu na mreži, odnosno njezinih stranica i portala, istraživanjem njihove izgradnje i razvoja te određivanjem razlike među njima.


Pristup. Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu tijekom dva desetljeća svoju ulogu ostvarivala je i na mreži, odnosno na njezinu mrežnom mjestu www.nsk.hr. Tamo su 1998. i 2000. godine izrađene njezine mrežne stranice, a 2006. i 2012. godine njezini portali. Od 2010. godine Knjižnica je prisutna i u okruženju šest društvenih mreža te  se služi i drugim uslugama weba 2.0, čime se uvrstila u zajednicu web 2.0 nacionalnih knjižnica u svijetu i povećala svoju vidljivost te vidljivost svojih usluga i građe.


Rezultati. Korištenjem mrežnih arhiva Wayback Machine i Hrvatski arhiv weba (HAW) utvrđeno je kako su se sadržaji, broj usluga i aplikacija na stranicama i portalima Knjižnice razvijali u skladu s njezinim poslovanjem, potrebama korisnika te dostupnim tehnologijama. Budući da mrežni sadržaji nisu cjelovito dostupni, sugerira se da cjelovito očuvanje i trajna dostupnost portala Knjižnice, kao i svih pripadajućih usluga, trebaju biti istaknuti među strateškim ciljevima ustanove.


Praktična primjena. Provedeno istraživanje može biti poticaj i model drugim knjižnicama, ali i srodnim baštinskim ustanovama, za istraživanje njihove prisutnosti na mreži, kao i planiranje pohrane te dugotrajnog očuvanja i dostupnosti njihovih sadržaja u mrežnom okruženju.


Društveni značaj. Očuvanje i dostupnost cjelovitih sadržaja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu na mreži njezina je zadaća kao društvene, kulturne i znanstvene ustanove za potrebe istraživanja i pružanja znanja u društvu.


Originalnost. Izvornost rada omogućuju prvi put provedena analiza i opisi različitih faza razvoja stranica i portala na mrežnom mjestu Nacionalne i sveučilišne knjižnice   u Zagrebu tijekom dva desetljeća, uključujući i prisutnost na društvenim mrežama, pri čemu se prikazuju promjene pod utjecajem tehnologije te se pruža uvid u stupanj njihova očuvanja i dostupnosti.

Ključne riječi

dostupnost, dugotrajno očuvanje, mrežna stranica, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, portal

Article Details

Citiranje
Šalamon-Cindori, B.; D. Živković. Dva desetljeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice na mreži. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 61, 1(2018) , 241-269. doi:10.30754/vbh.61.1.627
Rubrika
Članci

Reference

Bazina, M. Moć novog digitaliziranog vremena. // Nedjeljnji vjesnik (Zagreb, 26. 9. 2004).
Digitalizirana baština. // Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. [citirano: 2018-03-30]. Dostupno na: http://db.nsk.hr
Digitalne zbirke Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. [citirano: 2018-03-30]. Dostupno na: http://digitalna.nsk.hr
Facebook reaches top ranking in US. // Marketing forward blog. [citirano: 2017-05-30]. Dostupno na: http://www.experian.com/blogs/marketing-forward/2010/03/05/facebook-reaches-top-ranking-in-us
Herrera-Viedma, E.; G. Pasi; A. G. Lopez-Herrera, C. Porcel. Evaluating the information quality of Web sites: a methodology based on fuzzy computing with words. // Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2006. Citirano prema: Lawrence, S.; C. L. Giles. Searching the World Wide Web. // Science 280 (1998), 98–100.


Hrvatski arhiv weba. // Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. [citirano: 2018-03-30]. Dostupno na: http://haw.nsk.hr/
Hrvatski arhiv weba. // Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. [citirano: 2018-03-30]. Dostupno na: http://haw.nsk.hr/vremenska_crta/722/nacionalna-i-sveu%C4%8Dili%C5%A1na-knji%C5%BEnica-u-zagrebu
Internet Archive: Wayback Machine. [citirano: 2018-03-30]. Dostupno na: https://archive.org/web
Internet Archive: Wayback Machine: Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb. [citirano: 2018-03-30]. Dostupno na: https://web.archive.org/web/19980207151112/http://www.nsk.hr:80/
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. [citirano: 2018-03-30]. Dostupno na: https://www.facebook.com/nskzg
National and University Library in Zagreb. // Overview | LinkedIn. [citirano: 2018-03-30]. Dostupno na: https://www.linkedin.com/company/nacionalna-i-sveu-ili-na-knji-nica-u-zagrebu?trk=top_nav_home
NSK u Zagrebu (@nsk_zagreb). [citirano: 2018-03-30]. Dostupno na: https:// www.instagram.com/nsk_zagreb/
NSK @NSK_Zagreb. [citirano: 2018-03-30]. Dostupno na: https://twitter.com/NSK_Zagreb
NSK (nskzagreb)’s ideas on Pinterest [citirano: 2018-03-30]. Dostupno na: https://www.pinterest.com/nskzagreb
nskzagreb - YouTube. [citirano: 2018-03-30]. Dostupno na: https://www.youtube.com/user/nskzagreb
OCLC.org. [citirano: 2018-03-30]. Dostupno na: https://www.oclc.org/en/home.html
The size of the world wide web (the Internet). [citirano 2018-03-27.]. Dostupno na: http://www.worldwidewebsize.com
Skenirani katalozi na listićima. // Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. [citirano: 2018-03-30]. Dostupno na: http://www.nsk.hr/digitalizirani-katalozi
Stover, M. The mission and role of the library web site. [citirano: 2015-07-20]. Dostupno na: http://misc.library.ucsb.edu/universe/stover.html
Šalamon-Cindori, B.; D. Vlahov. Slobodan pristup informacijama : 12. okrugli stol : zbornik radova. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2013. Str. 53-71.