Knjižnične usluge za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom pregled rezultata anketnog istraživanja

Main Article Content

Dunja Marija Gabriel
Sanja Bunić
http://orcid.org/0000-0002-7195-8609
Amelia Kovačević

Sažetak

Cilj. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi vrstu i broj knjižničnih usluga, programa, opreme i građe za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom u svim vrstama knjižnica u Hrvatskoj. Istraživanje je provedeno kao jedan od mogućih oblika vrednovanja Nacionalne kampanje za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom „I   ja želim čitati!“ Hrvatskog knjižničarskog društva (HKD-a) koja je pokrenuta u listopadu 2016. godine. Jedan od ključnih ciljeva Kampanje jest proširiti mrežu knjižnica koje provode programe za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom.


Metodologija. HKD-ova Komisija za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama provela je kao nositelj Kampanje anketno istraživanje u svim vrstama knjižnica u Hrvatskoj prije početka Kampanje. Istraživanje je provedeno od 8. kolovoza do 15. rujna 2016. godine, a na upitnik su odgovorile 572 knjižnice. Istraživanje je provedeno kao jedan od mogućih oblika vrednovanja Kampanje na način da će se nakon prve godine odvijanja Kampanje provesti još jedno takvo istraživanje i usporediti rezultati.


Rezultati. U radu su predočeni rezultati istraživanja koji pokazuju informiranost, educiranost i senzibiliziranost knjižničarske zajednice za potrebe osoba s teškoćama čitanja i disleksijom, suradnju knjižnica i različitih institucija i udruga koje se bave osobama s teškoćama čitanja i disleksijom u pripremi aktivnosti za njihovo ravnopravno uključivanje u društvo, broj knjižničnih programa i usluga za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom te broj knjižnica koje ih provode.


Originalnost. Ovo je prvo cjelovito istraživanje o knjižničnim uslugama za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom u svim vrstama knjižnica u Republici Hrvatskoj.

Ključne riječi

anketno istraživanje, knjižnične usluge, osobe s disleksijom, osobe s teškoćama čitanja, Nacionalna kampanja „I ja želim čitati!“

Article Details

Citiranje
Gabriel, D.; S. Bunić; A. Kovačević. Knjižnične usluge za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 62, 1(2019) , 167-187. doi:10.30754/vbh.62.1.628
Rubrika
Članci

Reference

Frajtag, S.; D. M. Gabriel. Komisija za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama : deset godina djelovanja (2000.-2010.). // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 53, 2(2010), 1-9.
Dostupno i na:
https://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/426/421 [citirano: 2017-07-10].

IFLA Guidelines for Library Services to Persons with Dyslexia - Revised and extended [citirano: 2017-07-10]. Dostupno na: http://www.ifla.org/files/assets/lsn/publications/guidelines-for-library-services-to-persons-with-dyslexia_2014.pdf

Miščin, Ž.; D. M. Gabriel. Knjižničar – partner: iskustva komunikacije u kampanji. // Slobodan pristup informacijama : 17. okrugli stol : zbornik radova / uredile Davorka Pšenica i Annemari Štimac. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2017. Str. 41-58.

Miščin, Ž.; D. M. Gabriel. Nacionalna kampanja za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom „I ja želim čitati!“. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 60, 1(2017), 289-310. DOI: https://doi.org/10.30754/vbh.60.1.550

Nomura, Misako; Gyda Skat Nielsen; Bror Tronbacke. Smjernice za građu laganu za čitanje [citirano: 2017-07-10]. Dostupno na file:///C:/Users/Korisnik/Downloads/ GradaCitanje_Smjernice%20(1).pdf

Panella, Nancy Mary. Pojmovnik stručnih izraza i definicija Sekcije za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama [citirano: 2017-07-10]. Dostupno na: file:///C:/Users/Korisnik/Downloads/2013-Pojmovnik-osobe_s_posebnim_potrebama%20(1).pdf

13. [trinaesti] okrugli stol za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama. [citirano: 2017-07-10]. Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/hkdnovosti/clanak/1274

Žulj; A.; D. M. Gabriel; Lj. Sabljak. Putokaz za izradu hrvatskih smjernica za knjižnične usluge za osobe koje ne mogu čitati standardni tisak. // Vjesnik Bibliotekara Hrvatske 56, 3(2013), 231-255. Dostupno i na: http://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/174/169 [citirano: 2017-07-10].