Interoperabilnost zapisa ocjenskih radova u Dabru

Main Article Content

Karolina Holub
Ljiljana Jertec

Sažetak

Cilj. Cilj je ovog rada upoznavanje knjižničarske zajednice sa sustavom za obradu, pohranu i objavu ocjenskih radova u digitalnom obliku. Posebno je naglašen radni proces za pohranjivanje radova u repozitorije u Dabru koji je baziran na automatiziranom preuzimanju velikog broja podataka iz različitih sustava kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri olakšao i ubrzao unos, osigurala točnost te smanjila redundantnost podataka. Za opis radova koristi se osnovni set elemenata Dublin Core te detaljnija, hijerarhijski organizirana metapodatkovna shema MODS koja se sastoji od elemenata, podelemenata i atributa koji ih dodatno opisuju. Kako bi se zapisi ocjenskih radova uspješno razmjenjivali s drugim sustavima, svaki zapis dostupan je putem OAI-PMH-sučelja pojedinog repozitorija u Dabru.


Pristup/metodologija/dizajn. Rad je informativnog karaktera i objašnjava načine rada u sustavu Dabar, ali i zakonski okvir ustanova koje su obveznici dostave i pohrane radova.


Rezultati. U radu su navedeni statistički podaci o količini pohranjenih i dostupnih ocjenskih radova kroz Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova (ZIR), odnosno Nacionalni repozitorij disertacija i znanstvenih magistarskih radova (DR), te statistički podaci posjećenosti navedenih repozitorija. Naveden je popis sustava iz kojih repozitoriji u sustavu Dabar preuzimaju metapodatke i radove, kao i popis sustava putem kojih su zapisi repozitorija dostupni.


Praktična primjena. Rad je namijenjen svim knjižničarima i IT-stručnjacima koji su uključeni u rad s repozitorijima i imaju obavezu dostave i pohrane ocjenskih radova.


Originalnost/vrijednost. Uz osnovne procese s kojima su knjižnice do sada bile upoznate, radom se željelo upoznati s naprednim mogućnostima razmjene koje sustav pruža, ali i dati informacije o vanjskim sustavima u kojima se mogu pronaći hrvatski ocjenski radovi u digitalnom obliku.

Ključne riječi

DABAR, DR, interoperabilnost, ocjenski radovi, ZIR

Article Details

Citiranje
Holub, K.; L. Jertec. Interoperabilnost zapisa ocjenskih radova u Dabru. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 61, 1(2018) , 489-508. doi:10.30754/vbh.61.1.632
Rubrika
Članci

Reference

AAI@EduHr. [citirano: 2018-03-27]. Dostupno na: http://www.aaiedu.hr/

Celjak, D.; Z. Bekić; Lj. Jertec; M. Milinović; D. Ulamec. Dabar – sustav digitalnih repozitorija: iskorak prema sustavnoj brizi za digitalnu imovinu akademske zajednice u Hrvatskoj. // Arhivi, knjižnice, muzeji 8(2015), 148-165. [citirano: 2018-04-05]. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/akm/article/view/3746

Dabar. [citirano: 2018-04-05]. Dostupno na: https://dabar.srce.hr/ https://dabar.srce.hr/

DAR. [citirano: 2018-03-15]. Dostupno na: http://dar.nsk.hr/

DART-Europe. [citirano: 2018-03-15]. Dostupno na: http://www.dart-europe.eu/About/info.php

Dublin Core Metadata Element Set (DCMES). [citirano: 2018-03-27]. http://dublincore.org/documents/dces/

ETD Texas Digital Library. [citirano: 2018-03-20]. Dostupno na: https://www.tdl.org/etds/

Europeana [citirano: 2018-03-27]. Dostupno na: https://www.europeana.eu/portal/hr

Europeana Data Model. [citirano: 2018-03-15]. Dostupno na: https://pro.europeana.eu/resources/standardization-tools/edm-documentation

Europeana Semantic Elements (ESE) .[citirano: 2018-03-15]. Dostupno na: https://pro.europeana.eu/page/ese-documentation

ISVU. [citirano: 2018-03-27]. Dostupno na: http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
Metadata Object Description Schema (MODS). [citirano: 2018-03-15]. Dostupno na: http://www.loc.gov/standards/mods/

Konjević, S. Ocjenski radovi u digitalnom obliku. // Kemija u industriji, 59,9(2010), 452-456

Metapodatkovni opis završnih i diplomskih radova. [citirano: 2018-03-15]. Dostupno na: https://dabar.srce.hr/files/ZIR-metapodaci-v1.7-2015-10-26.pdf

Metapodatkovni opis disertacija. [citirano: 2018-03-15]. Dostupno na https://dabar.srce.hr/files/DR-metapodaci_V1_2015-12-04.pdf

Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova (ZIR). [citirano: 2018-03-15]. Dostupno na: https://zir.nsk.hr/

Nacionalni repozitorij disertacija i znanstvenih magistarskih radova (DR). [citirano: 2018-03-15]. Dostupno na: https://dr.nsk.hr/

Networked Digital Library of Theses and Dissertations. [citirano:2018-03-20]. Dostupno na: http://www.ndltd.org/

OAI-PMH . [citirano: 2018-03-27]. Dostupno na: https://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html

OpenDOAR. [citirano: 2018-03-15]. Dostupno na: [ http://www.opendoar.org/

OpenAIRE Guidelines for Literature Repository Managers 3.0. [citirano: 2018-03-20]. Dostupno na: https://guidelines.openaire.eu/en/latest/literature/introduction.html

OpenAIRE. [citirano: 2018-03-15]. Dostupno na: https://www.openaire.eu/

Orešković, M. URN:NBN. 2015. [Citirano: 2018-03-27]. Dostupno na: http://www.srce.unizg.hr/arhiva_weba/20160426/www.srce.unizg.hr/fileadmin/Srce/o_srcu/kalendar/DDR_2015/prezentacije/Oreskovic.pdf

Texas Digital Library Descriptive Metadata Guidelines for Electronic Theses and Dissertations. [citirano: 2018-03-20]. Dostupno na: https://tdl-ir.tdl.org/tdl-ir/handle/2249.1/68437

Upisnik studijskih programa MZO. [citirano: 2018-03-27]. Dostupno na: http://mzos.hr/dbApp/pregled.aspx?appName=StudProgrami

Upisnik znanstvenika MZO. [citirano: 2018-03-27]. Dostupno na: https://mzo.hr/hr/upisnik-znanstvenika-maticni-broj-znanstvenika

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. [citirano: 2018-03-20]. Dostupno na: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_94_2132.html)