Život knjige – zaštita pisane baštine u knjižnici zagrebačkog Pravnog fakulteta

Main Article Content

Andrea Horić
Goran Vržina

Sažetak

Cilj. Cilj je ovog rada upoznati širu stručnu zajednicu s iskustvom i praksom na području zaštite i trajnog očuvanja rijetkih i vrijednih knjiga pravne tematike koje imaju status kulturnog dobra u Knjižnici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te pritom naglasiti važnost i ulogu knjižnica u tom području.


Pristup. Nakon sažetog pregleda karaktera i svojstava zbirke rijetkosti koja je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, rad je predstavio način njezine zaštite i očuvanja provedbom konzervatorsko-restauratorskih tehnika i postupaka te digitalizacije putem sustava za neinvazivnu low light digitalizaciju na primjeru izvornika iz 16. stoljeća.


Rezultati. Prati se put identificiranja, odabira, zaštite, očuvanja te prezentacije mogućnosti očuvanja pisane baštine.


Praktična primjena. Kroz prikaz primjera zaštite i očuvanja konkretnog primjerka iz 16. st. skreće se pozornost znanstvene i stručne zajednice i srodnih profesija na mogućnosti neinvazivne digitalizacije.


Društveni značaj. Knjižničarskoj i srodnim profesijama , ali i široj javnosti, skreće se pozornost na vrijednu baštinu iz fonda Knjižnice Pravnog fakulteta u Zagrebu, koja kroz primjenu moderne tehnologije postaje dostupna za korištenje.


Originalnost. Ovaj rad opisuje i prati do sada neobjavljene podatke o vrijednoj pisanoj baštini Knjižnice Pravnog fakulteta u Zagrebu, kao i nove metode očuvanja i korištenja te baštine kroz moderne tehnologije.

Ključne riječi

zaštita, pisana baština, knižnice, konzervatorsko-restauracijske tehnike i postupci, low light digitalizacija

Article Details

Citiranje
Horić, A.; G. Vržina. Život knjige – zaštita pisane baštine u knjižnici zagrebačkog Pravnog fakulteta. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 62, 1(2019) , 383-404. doi:10.30754/vbh.62.1.642
Rubrika
Članci

Reference

Brundage, J. Medieval Canon Law. London, New York, 1995.

Cloonan, Michèle Valerie. W(h)ither preservation? // The Library Quarterly: Information, Community, Policy, Vol. 71, No. 2 (Apr., 2001), 231-242. [citirano 2018-03-08]. Dostupno: http://www.jstor.org/stable/4309507

Conway, P. Transformation of preservation principles. // Handbook for digital projects: a management tool for preservation and acess / ed. by Maxine K. Sitts. Andover, Massachusetts: Northeast Document Conservation Center, 2000., 15-30. [citirano 2018-02-15]. Dostupno: https://www.nedcc.org/assets/media/documents/dman.pdf

Croft, JeanAnn. The preservation evolution: a review of preservation literature, 1999-2001. // Library Resources and Technical Services 47, 2(2003), 59-71. [citirano 2018-03-01]. Dostupno: https://ia800707.us.archive.org/0/items/lrtsv47no2/lrtsv47no2.pdf

Gorman, Michael. The wrong path and the right path: The role of libraries in access to, and preservation of, cultural heritage. // New Library World 108, 11/12(2007), 479-489. [citirano 2018-03-01]. Dostupno: https://doi.org/10.1108/03074800710838236

Hasenay, Damir; Maja Krtalić. Terminološki i metodološki aspekti u proučavanju zaštite stare knjižnične građe // Libellarium, I, 2(2008), 203-220. [citirano 2018-01-28]. Dostupno i na: https://hrcak.srce.hr/37156

Horvat, Marijan. Rimsko pravo. Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2017.

Enciklopedijska natuknica »Breviarium-extravagantium« [citirano 2017-12-28]. Dostupno na: https://www.britannica.com/topic/Breviarium-extravagantium

IFLA-ina načela za skrb i rukovanje knjižničnom građom. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2003., 27.

Jurić, Šime. Stara i rijetka građa. // Seminar Standardiziranje kataložne obrade stare i rijetke građe. Zagreb, 10-11. prosinca 1992. / ur. Tinka Katić. Zagreb: Nacionalna i sveučilišna biblioteka, 1993. 3-5.

Katić, Tinka. Stara knjiga: bibliografska organizacija informacija. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2007., 39-41.

Krtalić, Maja; Damir Hasenay; Tatjana Aparac-Jelušić. Upravljanje zaštitom pisane baštine u knjižnicama – teorijske pretpostavke // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 54, 1-2(2011), 1-36. [citirano 2018-03-07]. Dostupno i na: https://hrcak.srce.hr/file/119132

Krtalić, Maja; Tihomira Čop; Damir Hasenay. Organizacijske pretpostavke zaštite knjižne baštine u samostanskim knjižnicama // Libellarium, III, 2(2010), 113-134. [citirano 2018-01-28]. Dostupno i na: https://hrcak.srce.hr/file/115519

Maroević, Ivo. Muzejska izložba – muzeološki izazov // Informatica museologica 34 (2003), 3-4, 13-18. [citirano 2018-02-13]. Dostupno i na: https://hrcak.srce.hr/140414

Mušnjak, Tatjana. Zaštita pisane baštine od kemijskih uzročnika oštećenja. // Savjetovanje »Konzerviranje i restauriranje papira 4: Grafički materijal«, Ludbreg-Zagreb: Hrvatski restauratorski zavod, 2004.

Piasevoli, Jelena. Zaštita od štetnog djelovanja svjetla. // Savjetovanje »Konzerviranje i restauriranje papira 4: Grafički materijal«, Ludbreg-Zagreb: Hrvatski restauratorski zavod, 2004.

Šalković, Josip. Kanonsko pravno uređenje u vrijeme Ivana Pavla II. // Ivan Pavao II: poslanje i djelovanje: Zbornik radova sa simpozija održanog u Zagrebu 24. lipnja 2005. Zagreb: Glas Koncila, 2005.

Škalabrin, Nikola. Uvod u kanonsko pravo. Zagreb ; Đakovo : Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Teologija u Đakovu ; Osijek : Sveučilište Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet, 1994.

The Relevance of Preservation in a Digital World [citirano: 2018-02-05]. Dostupno na: https://www.nedcc.org/free-resources/preservation-leaflets/6.-reformatting/6.4-the-relevance-of-preservation-in-a-digital-world

Tomečak, Branko. Biblioteka Pravnog fakulteta u Zagrebu : pregled stvaranja knjižnične zbirke i uređenja knjižnice 1886-1964. // Pravni fakultet u Zagrebu / [urednik Željko Pavić]. Zagreb: Pravni fakultet, 1996., knj. II, sv.1;str.631-667.

Vržina, Goran. Neinvazivna Low Light digitalizacija. // @rhivi. Zagreb, 2(2017), 16-17.