Upravljanje knjižnicama kao poslovna funkcija

Main Article Content

Antal Balog

Sažetak

Cilj. Definirati i ukratko razmotriti osnovne aspekte upravljanja u knjižnicama kao poslovne funkcije, razine upravljanja u knjižničnom sustavu, odnos funkcije upravljanja s funkcijom rukovođenja te ulogu i doprinose stručnih tijela upravljanju, rukovođenju i poslovanju knjižnica.


Oblikovanje. U uvodnom se dijelu rada razmatraju temeljna obilježja knjižnica kao javnih ustanova i neprofitnih organizacija. U nastavku se analiziraju razlike između funkcije upravljanja i funkcije rukovođenja, kao i prikladnost uporabe termina menadžment. U dijelu koji opisuje različite vrste i razine upravljanja knjižnicama prikazan je proces usklađivanja upravljanja s pet ključnih aspekata rada knjižnica. Procesu upravljanja i usklađivanja različitih interesa ključnu potporu pružaju stručne sastavnice knjižničnog sustava.


Rezultati. Bolje razumijevanje procesa upravljanja u knjižnicama i njegovih posebnosti omogućuje njegovo razlikovanje od funkcije rukovođenja. Također, pojašnjavaju se odnosi između upravljačkih, rukovodnih i stručnih tijela te se razgraničavaju vrijednosti koje ta tijela pridonose oblikovanju i funkcioniranju nacionalnog knjižničnonformacijskog sustava.


Praktična primjena. Ovaj rad može pridonijeti povećanju kvalitete rada i stručnih kompetencija upravnih vijeća knjižica te boljem razumijevanju njihovih nadležnosti i značaja u poslovanju knjižnica te općem funkcioniranju nacionalnog knjižnično-informacijskog sustava.


Društveni značaj. Nakon  razmatranja  normativnih  dokumenata  te  sadržaja dostupnih u stručnoj literaturi, rad implicira unapređenje prakse upravljanja u knjižnicama imajući u vidu njihov društveni značaj kao ustanova od posebnog društvenog interesa.


Originalnost/vrijednost. Rad nastoji razmotriti i povezati pojedine sadržaje organizacijskog upravljanja i poslovanje knjižnica, a koji se nalaze u različitim znanstvenim granama, odnosno u grani organizacija i menadžment te u grani informacijski sustavi i informatologija. U tom smislu sadržaj rada ima interdisciplinarna obilježja.

Ključne riječi

knjižnica, knjižnično-informacijski sustav, rukovođenje knjižnicama, upravljanje knjižnicama, ustanova

Article Details

Citiranje
Balog, A. Upravljanje knjižnicama kao poslovna funkcija. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 61, 2(2018) , 73-97. doi:10.30754/vbh.61.2.666
Rubrika
Članci