Edukacijske radionice korisnika o načinima korištenja informacijske i komunikacijske tehnologije (2012.–2018.) Knjižnice i održivi razvoj

Main Article Content

Slaven Pejić

Sažetak

Cilj. Rad prikazuje edukacijske radionice o načinima korištenja informacijske i komunikacijske tehnologije organizirane za korisnike Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar svih dobnih skupina, održane u razdoblju od 2012. do 2018. godine. Također obrađuje problematiku uloge narodnih knjižnica u kontekstu edukacije korisnika i cjeloživotnog učenja, knjižničarske kompetencije za provođenje edukacija te informiranosti korisnika o programima koje knjižnica provodi.


Metodologija. Metodološki pristup temi ogleda se u istraživanju literature vezane uz edukacijske radionice i programe u narodnim knjižnicama, sintezi tog istraživanja, kritičkom promišljanju o temi te primjerima dobre prakse.


Rezultati. Uvidom u relevantnu stručnu i znanstvenu literaturu te kroz primjere dobre prakse provedenih radionica i vrednovanja njihove korisnosti iz perspektive sudionika uočeno je da narodne knjižnice mogu uspješno provoditi različite oblike neformalnog obrazovanja koji obuhvaćaju predavanja, radionice, tečajeve, okrugle stolove i sl. u suradnji sa širom lokalnom zajednicom, ustanovama i udrugama kako bi poboljšale informacijsku pismenost svojih korisnika, ali i utjecale na širi razvoj društva.


Vrijednost. Rad naglašava vrijednost neformalnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja kako u teoriji tako i u praksi, odnosno stavlja naglasak na primjere dobre prakse koji bi trebali poslužiti kao uzor drugim knjižničarima, tj. kao smjernice za provođenje programa neformalnog obrazovanja u knjižnicama.

Ključne riječi

društvo znanja, edukacijska radionica, informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT), kompetencije knjižničara, narodne knjižnice

Article Details

Citiranje
Pejić, S. Edukacijske radionice korisnika o načinima korištenja informacijske i komunikacijske tehnologije (2012.–2018.). // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 61, 2(2018) , 381-402. doi:10.30754/vbh.61.2.682
Rubrika
Članci