Dokudah – dokumentarni film kao edukacija u predahu u Knjižnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Main Article Content

Elvira Gotal

Sažetak

Cilj. Cilj je ovog rada opisati i obrazložiti važnost programa Dokudah koji se provodi u Knjižnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Program se sastoji od projekcija dokumentarnih filmova i popratne diskusije. Istovremeno, obrazlaže se važnost dokumentarnog filma kao specifičnog oblika audiovizualne građe koji ima sve veću edukacijsku ulogu. Program promiče dokumentarni izričaj, suradnju, kritičko mišljenje i aktivizam, uz to upućuje na važnost audiovizualne građe i njezine zbirke u Knjižnici Filozofskog fakulteta te audiovizualne baštine i kulture općenito.


Pristup. U ovom će se radu obrazložiti teorijska i praktična pozadina programa Dokudah, njegov razvoj i edukativna svrha. Sam termin proizlazi iz akronima sintagme dokumentarni predah i odnosi se na dokumentarni film kao predah u okruženju u kojem prevladavaju knjige te se u tom smislu film javlja kao odmak od čitanja, no istovremeno educira, obrazuje i aktivira pojedince.


Rezultati. Program je nastao 2015. godine i kontinuirano se razvijao s povremenim stankama. Rezultati su provođenog programa uspostavljena suradnja sa studentskim klubovima, nakon toga suradnja s nezavisnim produkcijskim kućama, ispostava i projekcije filmova, aktivno gledanje i poticajna diskusija te, na kraju, osmišljavanje bloga.


Ograničenja. Važna su točka u programu autorska prava. Zbog financijske ograničenosti javne projekcije nisu bile moguće i u tom se smislu čitav Dokudah zasniva na suradnji kao osnovnom načinu izvedbe i provedbe programa. U naknadnim varijantama poput programa Dokudah i zelene knjižnice varijante se mijenjaju i prilagođavaju ovisno o uvjetima autorskog prava.


Praktična primjena. Program Dokudaha ističe važnu ulogu dokumentarnog filma na svim razinama obrazovanja. Zbog rascjepkanosti svojih obaveza na studiju studenti mogu takvim dodatnim programom kvalitetno ispuniti vrijeme između predavanja. Isto tako može se uključiti u koncept otvorene nastave te se provoditi kontinuirano s naznačenim ishodima.


Društveni značaj. Ostvarivanjem kontakata s vanjskim suradnicima omogućuje se aktivnije uključivanje u zajednicu. U tom smislu osmišljen je i blog kako bi na jednom mjestu okupio korisne informacije na temelju kojih bi se pojedinci mogli uključiti u interesnu problematiku.


Originalnost. Knjižnica Filozofskog fakulteta visokoškolska je knjižnica, a po opsegu svojega fonda druga je najveća knjižnica u Hrvatskoj, odmah iza Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Osim knjižne građe, posjeduje i kvalitetnu audiovizualnu zbirku te su važni programi koje provodi radi promicanja te zbirke. Originalnost programa Dokudah proizlazi iz želje i mogućnosti da poveže knjižničare, profesore, studente i vanjske suradnike nudeći raznovrsne sadržaje. Program je prilagodljiv i uklopiv, a da pritom zadržava svoju osnovnu ulogu i zadaću, a to je promicanje dokumentarnog filma. Opisivanjem faza nastanka i koncepta dan je model za oblikovanje srodnih programa.

Ključne riječi

aktivno građanstvo, audiovizualna zbirka, autorska prava, dokumentarni film, suradnja

Article Details

Citiranje
Gotal, E. Dokudah – dokumentarni film kao edukacija u predahu u Knjižnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 61, 2(2018) , 287-303. doi:10.30754/vbh.61.2.692
Rubrika
Članci