Konferencije kao oblik trajne izobrazbe korisnika primjer Središnje medicinske knjižnice Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Main Article Content

Ivana Majer http://orcid.org/0000-0003-3328-4700 Marijan Šember

Sažetak

Cilj. Na primjeru konferencije u organizaciji visokoškolske knjižnice cilj je prikazati koristi koje konferencija može donijeti u okupljanju i povezivanju knjižnice s korisnicima i suradnicima.


Pristup/metodologija. Prikazana je konferencija o medicinskim informacijama (Medical Information Conference Croatia – MICC) koju organizira Središnja medicinska knjižnica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Obrađeni su rezultati koji govore o broju i strukturi predavača te sudionika konferencije. Zaključci naznačuju ulogu konferencije koja je pružila knjižnici priliku za sudjelovanje u stalnom usavršavanju djelatnika u medicini te uključivanje u službene programe trajne medicinske izobrazbe liječnika.


Rezultati. Uspješnost koncepcije konferencije MICC koju je organizator usklađivao s korisničkim zahtjevima i potrebama potvrđena je istraživanjem provedenim na broju i strukturi sudionika konferencije. Rezultati pokazuju da su liječnici najčešći sudionici konferencije (čine 45,1 % sudionika u razdoblju od 2009. do 2018. godine), čime je ostvaren cilj knjižnice u pružanju podrške stručnjacima iz područja djelovanja svoje matične ustanove.


Praktična primjena. Konferencije su djelotvoran način povezivanja visokoškolske knjižnice s korisnicima i suradnicima, ali i pružanja podrške u ostvarivanju obrazovnih ciljeva matične ustanove. Knjižnice organiziranjem konferencija mogu sudjelovati u osvještavanju informacijskih potreba sudionika, poučavati ih informacijskoj pismenosti i poticati na cjeloživotno učenje.


Društveni značaj. Specijalizirane konferencije iz područja djelovanja visokoškolskih knjižnica, usmjerene na informacijsko opismenjavanje, doprinose upoznavanju korisničke zajednice s aktualnim temama s područja znanstvenih informacija i znanstvene komunikacije.


Originalnost/vrijednost. U ovom radu opisana je jedina redovita konferencija korisnika medicinskih informacija organizirana u Hrvatskoj od strane visokoškolske knjižnice. Također, rad prikazuje iskustvo visokoškolske knjižnice u organizaciji konferencije, izboru tema i prepoznavanju informacijskih potreba korisničke zajednice.

Ključne riječi

cjeloživotno učenje, konferencije, trajna medicinska izobrazba, visokoškolske knjižnice

Article Details

Citiranje
Majer, I.; M. Šember. Konferencije kao oblik trajne izobrazbe korisnika. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 61, 2(2018) , 325-342. doi:10.30754/vbh.61.2.698
Rubrika
Članci

Reference

Cooper, I. D.; J. A. Crum. New activities and changing roles of health sciences librarians : a systematic review, 1990-2012. // Journal of the Medical Library Association : JMLA 101, 4(2013), 268-277. DOI: https://dx.doi.org/10.3163%2F1536-5050.101.4.008
Dempsey L.; C. Malpas. Academic Library Futures in a Diversified University System. // Higher Education in the Era of the Fourth Industrial Revolution / ed. by Nancy W. Gleason. Singapore : Palgrave Macmillan, 2018. Str. 65-89. Dostupno i na: DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-13-0194-0_4
Epstien, D. How To Know When It’s Time For A User Conference. // Bizzabo Blog : Inspiring Content for Event Professionals, 18 December 2015. [citirano: 2018-10-01]. Dostupno na: https://blog.bizzabo.com/how-to-know-when-its-time-for-a-user-conference
Gerber, A. L. The Librarian’s Contribution to Continuing Medical Education. // Medical Reference Services Quarterly 36, 4(2017), 408-414. DOI: https://doi.org/10.1080/02763869.2017.1369291
Hankins, R.; P. Melgoza; C. Seeger; G. Wan. Meeting Our Users Where They Conference : A Texas A&M Model to Support Librarian Attendance at Subject-Specific Conferences. // Public Services Quarterly 5, 2(2009), 98-113. DOI: https://doi.org/10.1080/15228950902837541
Kubelka, M. Top 10 Trends at the 2017 Charleston Library Conference. // Wiley – Space : Discover the Future of Research, 16 November 2017. [citirano: 2018-10-02]. Dostupno na: https://hub.wiley.com/community/exchanges/discover/blog/2017/11/15/top-10-trends-at-the-2017-charleston-library-conference
Mal, D. Are You Ready to Host a User Conference? 5 Ways to Tell the Time Is Right. // Entrepreneur – Start, run and grow your business, 15 December 2017. [citirano: 2018-10-01]. Dostupno na: https://www.entrepreneur.com/article/306112
Petrak, J. MICC – prvih deset godina [prezentacija izlaganja održanog na konferenciji MICC 2014]. // MICC 2014, 5. lipnja 2014. [citirano: 2018-09-30]. Dostupno na: http://ark.mef.hr/MICC/micc10_Petrak.pdf
Petrak, J.; H. Markulin; T. Matiç [i. e. Matić]. Information literacy in continuing professional development of medical practitioners : a Croatian example. // Health Information and Libraries Journal 25, 1(2008), 46-49. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1471-1842.2007.00730.x
Pinfield, S.; A. M. Cox; S. Rutter. Mapping the Future of Academic Libraries : A Report for SCONUL. #mappingacademiclibraries, November 2017. // SCONUL – Society of College, National and University Libraries, 9 February 2018. [citirano: 2018-09-29]. Dostupno na: https://sconul.ac.uk/sites/default/files/documents/Mapping%20the%20Future%20of%20Academic%20Libraries%20Final%20proof.pdf
Pravilnik o odobrenju za samostalan rad (licenci) Hrvatske liječničke komore. // Hrvatska liječnička komora, 2018. [citirano: 2018-10-09]. Dostupno na: https://www.hlk.hr/EasyEdit/UserFiles/Pravilnici/pravilnik-o-odobrenju-za-samostalan-rad-licenci-hlk-1042017.pdf
Pravilnik o trajnoj medicinskoj izobrazbi. // Hrvatska liječnička komora, 2018. [citirano: 2018-10-09]. Dostupno na: https://www.hlk.hr/EasyEdit/UserFiles/pravilnik-o-trajnoj-medicinskoj-izobrazbi-14112014.pdf
Sečić, D. Informacijska služba u knjižnici. 2. dopunjeno i prerađeno izd. Lokve : Benja, 2006.
Škorić, L.; M. Šember. „Uđite, otvoreno je“ – X. konferencija o medicinskim informacijama. // Medix XX, 113/114(2014), 124-126.
Tomaszewski, R.; K. I. MacDonald. Identifying Subject-Specific Conferences as Professional Development Opportunities for the Academic Librarian. // The Journal of Academic Librarianship 35, 6(2009), 583-590. DOI: https://doi.org/10.1016/j.acalib.2009.08.006