Program za budućnost - deset godina projekta "65 plus" u Knjižnicama grada Zagreba

Main Article Content

Snježana Ercegovac Vlasta Šolc Ira Tuzlančić

Sažetak

Cilj. Cilj je članka ukratko opisati projekt „65 plus“, koji se u Knjižnicama grada Zagreba provodi od 2008. godine, a namijenjen je društvenoj integraciji osoba starije životne dobi i njihovu aktivnom uključivanju u kulturna i društvena zbivanja zajednice u kojoj žive.


Pristup. U prvom dijelu članka analizira se osnovni zakonodavni i stručni okvir unutar kojega se provode knjižnične usluge za osobe treće životne dobi te se upućuje na promjene demografskih kretanja u svjetskoj populaciji. Drugi dio članka donosi detaljniji pregled aktivnosti u sklopu sedam programa objedinjenih u projekt „65 plus“: Knjigom do vrata, Slikosat, Sat informacijske pismenosti, Susreti generacija, Učionica bez granica, Izložba 65 plus i Vježbaonica.


Rezultati. Pregled programa koji se provode u sklopu projekta „65 plus“ pokazuje kako brojnost i raznovrsnost programa te sustavnost u njihovu provođenju dugoročno pridonose poboljšanju kvalitete života i društvenoj integraciji starijih osoba, povećavaju kvalitetu boravka u umirovljeničkim domovima, senzibiliziraju javnost za potrebe starijih osoba, upućuju na znanje, iskustvo i mudrost starijih osoba te tim korisnicima približavaju knjižnicu kao mjesto na kojem mogu zadovoljiti svoje potrebe za informiranjem, kulturom, razonodom, obrazovanjem i druženjem.


Originalnost/vrijednost. Osim što donosi detaljan prikaz aktivnosti namijenjenih starijim osobama koje se u posljednjih deset godina provode u sklopu projekta „65 plus“ Knjižnica grada Zagreba, članak upućuje i na važnost promišljanja o uvođenju novih ili unapređivanju postojećih knjižničnih programa za starije osobe.

Ključne riječi

Hrvatska, Knjižnice grada Zagreba, knjižnični programi za starije osobe, narodne knjižnice, projekt 65 plus

Article Details

Citiranje
Ercegovac, S.; V. Šolc; I. Tuzlančić. Program za budućnost - deset godina projekta "65 plus" u Knjižnicama grada Zagreba. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 61, 2(2018) , 199-220. doi:10.30754/vbh.61.2.700
Rubrika
Članci