Kroz Gradsku knjižnicu do mature petogodišnjica projekta za srednjoškolce

Main Article Content

Ivana Fištrek

Sažetak

Cilj. Svrha rada predstavljanje je razvoja projekta Kroz knjižnicu do mature u pet godina njegova provođenja, od 2013. do 2018. godine, čime se ukazuje na važnost knjižničnih programa i usluga usmjerenih na zadovoljavanje i razvoj obrazovnih, kulturnih i informativnih potreba te interesa srednjoškolaca.


Metodologija. U uvodu su navedeni poticaji za osmišljavanje i pokretanje projekta te teoretski okvir, kao smjernice za nastanak i razvoj projekta. Slijedi kronološki prikaz projekta, od opisa pilot-projekta do rezultata anketiranja učenika i suradnika provedenog nakon njegova završetka 2013. godine. Na kraju rada navedeni su i opisani primjeri održanih programa unutar projekta te zaključna razmatranja.


Rezultati. Rezultati provedene ankete pokazali su da za projekt Kroz knjižnicu do mature postoji velik interes. Projekt se razvijao i mijenjao sukladno iskazanim potrebama i interesima srednjoškolaca, a programi su ostvareni u suradnji s pojedincima i ustanovama iz područja obrazovanja i kulture.


Praktična primjena. Projekt Kroz knjižnicu do mature primjer je dobre prakse, koji mogu primijeniti i druge knjižnice kako bi, u suradnji s drugim ustanovama iz područja kulture i obrazovanja, djelovale na dobrobit mladih i njihovo cjeloživotno obrazovanje.


Društveni značaj. Budući da su sudionici projekta većim dijelom srednjoškolci iz zagrebačkih učeničkih domova, nastoji ih se informirati i usmjeriti ka korištenju gradske kulturne ponude i boljem poznavanju grada te razviti u njima osjećaj pripadnosti lokalnoj zajednici u kojoj borave tijekom svojeg školovanja. Svi sudionici projekta potiču se na korištenje knjižničnih usluga u svrhu boljeg obrazovanja, kvalitetnijeg provođenja slobodnog vremena, čitanja te širenja interesa.


Originalnost. Originalnost ovog rada ogleda se u činjenici da je prvi prikaz petogodišnje prakse provođenja projekta Kroz knjižnicu do mature. Projekt je osmišljen za učenike srednjih škola, a održava se u u svrhu ostvarivanja obrazovnih, kulturnih i informativnih potreba mladih.

Ključne riječi

državna matura, kviz, poticanje čitanja, promocija znanja, srednjoškolski učenici

Article Details

Citiranje
Fištrek, I. Kroz Gradsku knjižnicu do mature. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 61, 2(2018) , 419-436. doi:10.30754/vbh.61.2.701
Rubrika
Članci

Reference

Fištrek, I. Kviz Kroz knjižnicu do mature. // HKD Novosti. [citirano: 2018 – 11 - 3]. Dostupno na: https://www.hkdrustvo.hr/hkdnovosti/clanak/689
Fištrek, I.; Janeš, F.; Škare, A. Priključi se na književnost! [citirano: 2018 – 11 - 3]. Dostupno na: https://www.youtube.com/watch?v=ouROKZ8zPXI
Fištrek, I.; Krpan, K. Kviz Kroz knjižnicu do mature : od predstavljanja do evaluacije. // Savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (9 ; 2013 ; Zadar). Narodne knjižnice kao treći prostor : zbornik radova. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2015. str. - .
Jovanović: Zatražio sam analizu testa iz hrvatskog jezika. // Večernji list. 24. svibnja 2012. [citirano: 2018 – 11 - 3]. Dostupno na: https://www.vecernji.hr/vijesti/jovanovic-zatrazio-sam-analizu-testa-iz-hrvatskog-jezika-413253
Lokotar, K.; Novak, K. Crni pojas iz književnosti. [citirano: 2018 – 11 - 3] Dostupno na: https://www.youtube.com/watch?v=8rJmJ0CTWJY
Lokotar, K. et. al. I ritam i rima i zdrava klima : književnost i glazba. // Kroz knjižnicu do mature. [citirano: 2018 – 11 - 3]. Dostupno na: http://www.kgz.hr/hr/dogadjanja/i-ritam-i-rima-i-zdrava-klima-knjizevnost-glazba/27880
Lokotar, K. Odgoj i ocjenjivanje: “Nužno zlo” Borne Vujčića. // Kroz knjižnicu do mature. [citirano: 2018 – 11 - 3]. Dostupno na: http://www.kgz.hr/hr/dogadjanja/nuzno-zlo-borne-vujcica/35269
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Rezultati OECD-ova istraživanja PISA 2015. [citirano: 2018 – 11 - 3]. Dostupno na: https://www.ncvvo.hr/objava-rezultata-oecd-ova-medunarodnoga-istrazivanja-pisa-2015/
PISA Hrvatska. Priopćenje za javnost : Rezultati OECD-ova istraživanja PISA 2012 provedenog u Republici Hrvatskoj. [citirano: 2018 – 11 - 3]. Dostupno na: http://dokumenti.ncvvo.hr/PISA/PISA_2012_priopcenje_za_medije.pdf
Pričigin : festival pričanja priča. [citirano: 2018 – 11 - 3] Dostupno na: http://www.pricigin.hr/hr/
Spajić Vrkaš, V. Potočnik, D. Mladi i obrazovanje pred izazovima globalne konkurentnosti. [citirano: 2018 – 11 - 3] Dostupno na: http://www.dunjapotocnik.org/documents/2017-Mladi-obrazovanje.pdf
Strategija hrvatskog knjižničarstva 2015. - 2020. godine. [citirano: 2018 – 11 - 3] Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/clanovi/alib/datoteke/20140407-strategija%202015-2020(2).doc
Strategija Knjižnica grada Zagreba 2016. do 2020. [citirano: 2018 – 11 - 3] Dostupno na: http://www.kgz.hr/hr/o-nama/misija-vizija-i-strategija/222
Smjernice za knjižnične usluge za mladež : prerađeno izdanje Smjernica koje je 1996. objavio Stalni odbor Sekcije knjižnica za djecu i mladež / priređivači Pat Muller i Ivan Chew. Web 2.0 i knjižnične usluge za mladež : uvod za knjižničare / priredio Ivan Chew. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2009.
Stropnik, A. Knjižnica za nove generacije: virtualni sadržaji i usluge za mlade. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2013.
Uvodić Vranić, Lj. Zašto čitati beletristiku? // Kroz knjižnicu do mature. [citirano: 2018 – 11 - 3] Dostupno na: https://www.youtube.com/watch?v=KzpOC2s17uE