Statistički podaci o poslovanju knjižnica u kontekstu UN-ove Agende 2030. uloga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Main Article Content

Matilda Justinić

Sažetak

Cilj. Djelotvoran način uključivanja knjižnica u nacionalni plan provedbe ciljeva UN-ove Agende 2030. jest njihovo zagovaranje knjižničnom statistikom. Cilj je članka prikazati način na koji se hrvatskom knjižničnom sustavu mogu osigurati preduvjeti za prikupljanje točnih, pouzdanih i usporedivih podatka koji su temelj takva zagovaranja.


Pristup. Razmatraju se mogućnosti zagovaranja knjižnica korištenjem statističkih podataka o poslovanju knjižnica u okvirima UN-ove Agende 2030. Na primjeru uspostave Sustava jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu ukazuje se na složenost procesa definiranja sadržaja, opsega i načina prikupljanja podataka o poslovanju knjižnica, koji su preduvjet uspješnog zagovaranja statistikom kod donositelja odluka.


Rezultati. Utvrđeno je da su izgradnjom Sustava jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu stvoreni temelji za kvalitetno zagovaranje uloge knjižnica u Republici Hrvatskoj.


Društveni značaj. Osvijestiti u knjižničarskoj zajednici važnost dostavljanja točnih, pouzdanih i usporedivih podataka, jer samo takvi podaci dovode do kvalitetnih odluka i omogućuju kvalitetno zagovaranje.


Originalnost. Prikaz metodologije izbora statističkih podataka implementiranih    u Sustav jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica.

Ključne riječi

knjižnična statistika, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Sustav jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica, UN-ova Agenda 2030., zagovaranje

Article Details

Citiranje
Justinić, M. Statistički podaci o poslovanju knjižnica u kontekstu UN-ove Agende 2030.. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 61, 2(2018) , 221-237. doi:10.30754/vbh.61.2.702
Rubrika
Članci

Reference

Access and Opportunity for All: How Libraries contribute to the United Nations 2030 Agenda. [citirano: 2018-11-02]. Verzija na hrvatskom jeziku dostupna na: http://www.hkdrustvo.hr/datoteke/3245.

Društveno odgovorno poslovanje u Hrvatskoj. [citirano: 2018-11-02]. Dostupno na:http://www.dop.hr/?p=700.

Enciklopedija.hr. [citirano: 2018-11-02]. Dostupno na: http://www.enciklopedija.hr/

Fülöp; Á.. Neka iskustva mađarskih knjižničara u prikupljanju statističkih podataka o knjižnicama. // Vjesnik Bibliotekara Hrvatske 60, 1(2017), 173-182. DOI:10.30754/vbh.60.1.542´

IFLA – Manifest o knjižničnoj statistici. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 55, 1(2012), 137-140. [citirano: 2018-11-01]. Dostupno i na: https://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/334/329.

ISO 2789:2013 Information and documentation -- International library statistics.

ISO 11620:2014 Information and documentation -- Library performance indicators.

Libraries, Development and the Unated Nations 2030 Agenda. [citirano: 2018-11-02]. Dostupno na: https://www.ifla.org/libraries-development.

Libraries, Development and the Unated Nations 2030 Agenda : Take Action! [citirano: 2018-11-02]. Dostupno na: https://www.ifla.org/libraries-development/take-action.

Lux, C. How to Use Statistics to Put 'Libraries on the Agenda'. // Library statistics for the twenty-first century world : proceedings of the conference held in Montreal on 18-19 August 2008 reporting on the global library statistics project / edited by Michael Heaney. Muenchen : K. G. Saur, 2009. Str. 15-20.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH : Održivi razvoj. [citirano: 2018-11-02]. Dostupno na: http://www.mvep.hr/hr/vanjska-politika/multilateralni-odnosi0/globalne-teme/odrzivi-razvoj/.

Petr Balog, K. Prema kulturi vrednovanja u visokoškolskim knjižnicama. Osijek : Filozofski fakultet, 2010.

Poll, R. ; P. Boekhorst. Measuring quality : performance measurement in libraries. Muenchen : K. G. Saur, 2007.

Poter, T. Trust in Numbers : The Persuit of Objectivity in Science and Public Life. Pinceton, New Jersey : Princeton University Press, 1995.

Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/2001).[citirano: 2018-11-03]. Dostupno na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2001_05_43_715.html.

Quotable Facts About America’s Libraries. [citirano: 2018-11-02]. Dostupno na: http://www.ala.org/aboutala/sites/ala.org.aboutala/files/content/quotable%20facts.2017.downloadable.pdf.

Renard, P.-Y. ISO 2789 and ISO 11620: Short Presentation of Standards as Reference Documents in an Assessment Process. // Liber quarterly : the journal of European research libraries 17, 3/4(2007). DOI: http://doi.org/10.18352/lq.7885.

SDG Indicators : Global indicator framework for the Sustainable Development Goals and targets of the 2030 Agenda for Sustainable Development. [citirano: 2018-10-31]. Dostupno na: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%20refinement_Eng.pdf.
Sustainable Development Goals : knowledge platform. [citirano: 2018-11-01]. Dostupno na: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs.

The Data Value Chain : Moving from Production to Impact. [citirano: 2018-11-01]. Dostupno na: https://www.data2x.org/wp-content/uploads/2018/03/Data_Value_Chain.pdf.

Toolkit: Libraries, Development and the United Nations 2030 Agenda (Revised version - August 2017). [citirano: 2018-11-02]. Verzija na engleskom jeziku dostupna na: https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/libraries-un-2030-agenda-toolkit-2017.pdf.

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. [citirano:2018-11-03]. Dostupno na: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E.

Zakon o knjižnicama : pročišćen tekst zakona : NN 105/97, 05/98, 104/00, 69/09. // Zakon.hr [citirano: 2018-11-03]. Dostupno na: https://www.zakon.hr/z/745/Zakon-o-knji%C5%BEnicama.