Knjižnica Dugave kao mjesto susreta različitih svjetova

Main Article Content

Tihana Rašeta
Sanja Lautenbach-Huzjak

Sažetak

Cilj. Izložiti rad djelatnika u Knjižnici Dugave koji se odnosi na rad s migrantima i izbjeglicama.Također, pokazati odnos lokalne zajednice prema novim stanovnicima te njihovu spremnost za upoznavanje novih kultura. Prikazati uključivanje svih odjela unutar knjižnice te navesti različite akcije ujedinjene oko istog cilja – inkluzije migranata i izbjeglica u lokalnu zajednicu.


Pristup/metodologija. Kronološki prikaz suradnje knjižnice s drugim institucijama koje su željele pomoći u novonastaloj situaciji.


Rezultati. Kronološki prikaz pokazuje koliko se suradnja Knjižnice Dugave širila na različite institucije i pojedince iz godine u godinu. Spremnost lokalne zajednice da dozna i upozna nove stanovnike i zemlje iz kojih dolaze. Stručno praćenje te studije vezane uz ovu temu ukazuju na daljnju potrebu i djelovanje knjižnice kao spone između lokalne zajednice i migranata te između institucija i migranata.


Originalnost/vrijednost. Rad je prvi u Republici Hrvatskoj koji se bavi prikazom rada s migrantima unutar knjižnice te pokazuje dobru suradnju s ostalim institucijama. Prikazan je i rad na senzibiliziranju lokalne zajednice za migrante. Na nekoliko različitih primjera dane su smjernice za rad u drugim knjižnicama ukoliko se nađu u istoj situaciji.

Ključne riječi

Crveni križ, Knjižnica Dugave, lokalna zajednica, migranti, senzibilizacija

Article Details

Citiranje
Rašeta, T.; S. Lautenbach-Huzjak. Knjižnica Dugave kao mjesto susreta različitih svjetova. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 61, 2(2018) , 403-418. doi:10.30754/vbh.61.2.706
Rubrika
Članci