Uloga informacijskog centra – otvorenost knjižnice korisnicima

Main Article Content

Irena Pilaš Amelia Kovaćević

Sažetak

Cilj. Cilj je rada prikazati aktivnosti koje provodi Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu s ciljem postizanja što veće otvorenosti i javne dostupnosti informacijskih usluga i izvora koje Knjižnica nudi.


Pristup/metodologija/dizajn. Dan je pregled nekih od relevantnih međunarodnih dokumenata i ciljeva UN-ove Agende održivog razvoja do 2030. Prikazane su aktivnosti Informacijskog centra u ostvarivanju zadanih ciljeva.


Rezultati. Prikazana je sinergija između međunarodnih političkih i knjižničnih dokumenata i provedbe njihovih ciljeva u partnerstvu s knjižnicama. To se postiže na način da knjižnice osnažuju društvo i pojedinca pružajući pristup internetu i informacijskim izvorima, usluge informacijskog opismenjavanja i kritičkog mišljenja te edukacije o ostalim uslugama knjižnice koje su dostupne građanima.


Originalnost/vrijednost. Rad prikazuje ulogu knjižnice i informacijskih usluga u ostvarivanju globalnih razvojnih ciljeva na primjeru Informacijskog centra Nacionalne i sveučilišne knjižnice kroz usluge edukacije i otvorenosti Knjižnice javnosti.

Ključne riječi

Agenda 2030, edukacija, informacijska pismenost, informacijski centar, Nacionalna i sveučilišna knjižnice u Zagrebu

Article Details

Citiranje
Pilaš, I.; A. Kovaćević. Uloga informacijskog centra – otvorenost knjižnice korisnicima. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 61, 2(2018) , 453-465. doi:10.30754/vbh.61.2.709
Rubrika
Članci

Reference

1. Agenda 21. [citirano: 2018-10-28]. Dostupno na: https://sustainabledevelopment.un.org/outcomedocuments/agenda21
2. Beacons of the Information Society : The Alexandria Proclamation on Information Literacy and Lifelong Learning. [citirano: 2018-10-31]. Dostupno na: https://www.ifla.org/publications/beacons-of-the-information-society-the-alexandria-proclamation-on-information-literacy
3. Earth Summit 2002. [citirano: 2018-10-30. Dostupno na: https://www.earthsummit2002.org/Es2002.pdf
4. Etički kodeks Hrvatskog knjižničarskog društva. [citirano: 2018-10-29]. Dostupno na: https://www.hkdrustvo.hr/hr/eticki_kodeks/
5. IFLA-in Manifest o internetu. [citirano: 2018-10-29]. Dostupno na: https://www.ifla.org/files/assets/faife/publications/policy-documents/internet-manifesto-hr.pdf
6. IFLA. Toolkit: Libraries, Development and the United Nations 2030 Agenda. [citirano: 2018-10-30]. Dostupno na: https://www.ifla.org/publications/node/10156
7. Lyonska deklaracija, 2014. [citirano: 2018-10-31]. Dostupno na: http://www.husk.hr/wordpress/wp-content/uploads/2014/09/20140911-IFLA-Lyonska-deklaracija-prijevod-HKD.pdf
8. Nacrt Strategije hrvatskog knjižničarstva 2015.-2020. [citirano: 2018-10-30]. http://www.husk.hr/wordpress/wp-content/uploads/2014/04/Nacrt-Strategije-hrvatskoga-knji%C5%BEni%C4%8Darstva-2015.-2020..pdf
9. Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja građe i usluga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. [citirano: 2018-10-29]. Dostupno na: http://www.nsk.hr/wp-content/uploads/2012/01/Pravilnik-o-uvjetima-i-na%C4%8Dinu-kori%C5%A1tenja-gra%C4%91e-i-usluga-Nacionalne-i-sveu%C4%8Dili%C5%A1ne-knji%C5%BEnice-u-Zagrebu-2013..pdf
10. Pristup i mogućnost svima : kako knjižnice doprinose ostvarivanju Agende Ujedinjenih naroda za održiv razvoj 2030. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2018. [citirano: 2018-10-20]. Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/hr/izdanja/kategorija/elektronicka
11. Shelton, Dinah. Stockholm Declaration (1972) and Rio Declaration (1992). // Max Planck Encyclopedia of Public International Law. [citirano: 2018-10-28]. Dostupno na: http://opil.ouplaw.com/oxlaw/entryview/viewoxlawoxchap.downloadgeneratedpdflink/http:$002f$002fopil.ouplaw.com$002fview$002f10.1093$002flaw:epil$002f9780199231690$002flaw-9780199231690-e1608/OPIL_Stockholm$0020Declaration$0020$00281972$0029$0020and$0020Rio$0020Declaration$0020$00281992$0029;jsessionid=4224C2EF1274822D4B01854CADB0DE4F?t:ac=10.1093$002flaw:epil$002f9780199231690$002flaw-9780199231690-e1608
12. Smjernice za informacijsku pismenost u cjeloživotnom učenju. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2011.
13. Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske. [citirano: 2018-10-31]. Dostupno na: https://www.sabor.hr/fgs.axd?id=13091
14. United Nations. [citirano: 2018-10-30]. Dostupno na: http://www.undp.org/content/undp/en/home/sdgoverview/mdg_goals.html