Metodologija prikupljanja podataka i izrade retrospektivne bibliografije iseljeničkog tiska

Main Article Content

Ivana Hebrang Grgić
Ana Barbarić
http://orcid.org/0000-0002-4289-7042

Sažetak

Cilj. Cilj je prikazati rad na testiranju metodologije prikupljanja podataka i izrade retrospektivne bibliografije iseljeničkog tiska na primjeru bibliografije serijskih publikacija Hrvata u Australiji.


Pristup/metodologija/dizajn. Na temelju SWOT-analize izrađen je plan rada na prikupljanju podataka i testiranju odgovarajuće metodologije izrade bibliografije. Osmišljena je metodologija za koju se pretpostavilo da će iskoristiti pozitivne strateške čimbenike, a umanjiti ili potpuno ukloniti negativne. Za prikupljanje podataka korištena je metoda analize sadržaja primarnih i sekundarnih izvora te metoda uključivanja zajednice Metodologija izrade retrospektivne bibliografije iseljeničkog tiska osim samih istraživačkih metoda uključuje i metode izrade bibliografskih zapisa te promociju projekta. Za izradu bibliografskih zapisa odabran je softver koji zadovoljava potrebe i kriterije projekta. U svrhu promocije projekta izrađene su mrežne stranice i ostvareni kontakti sa zajednicom Hrvata u Australiji.


Rezultati. Rezultati su rada nove spoznaje o naslovima serijskih publikacija te sveobuhvatna bibliografija. Na temelju rezultata moguće je planirati prikupljanje podataka i izradu bibliografija za druge vrste građe i druga geografska područja.


Ograničenja. Zbog veličine zajednice moguće je da nisu uključeni svi subjekti koji bi bili relevantan izvor informacija o građi za bibliografiju.


Originalnost/vrijednost. Do sada nije testirana metodologija uključivanja zajednice za prikupljanje podataka i izradu sveobuhvatne bibliografije iseljeničkog tiska.

Ključne riječi

Australija, bibliografija, Hrvati, iseljenički tisak, serijske publikacije

Article Details

Citiranje
Hebrang Grgić, I.; A. Barbarić. Metodologija prikupljanja podataka i izrade retrospektivne bibliografije iseljeničkog tiska. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 62, 1(2019) , 29-48. doi:10.30754/vbh.62.1.744
Rubrika
Članci